Aleksandar Žiljak: Rumiko
Tatjana Jambrišak: Roj
Katarina Brbora: Armenska kocka
Irena Hartmann: Toplina
Ante Ivančir: Ploviti se mora
Zoran Krušvar: Punom parom
Ed Barol: Bijelo
Danijel Bogdanović: Pripovijest o Primordiji i svemirskoj Rašljarici
Robi Selan: Gusari sa Saturna
Adrijan Sarajlija: Wasserkrabbe
Ivor Baksa: Univerz-Arija
Darko Macan: Hajduci