The Swedish translation of Nāgārjuna's "Letters to a Friend".

From the books back cover:

[...]

Brev till en vän är förmodligen Nāgārjunas mest lättillgängliga verk. Brevet är adresserat till en indisk kung och formar sig i huvudsak till en handbok i hur en lekman bör utöva Buddhas lära, men här finns även en beskrivning av saṃsāra, det eviga kretsloppet av födelse och död, och de olika omständigheter som varelserna däri - gudar, människor, asurer, djur, gengångare och pinovärldsinnevånare - har att leva under.